Natuurlijke ventilatiesystemen

Wanneer het goed geïnstalleerd en onderhouden wordt, dan biedt het natuurlijke ventilatiesysteem een aantal voordelen als je het afzet tegen andere systemen. De natuurlijke ventilatie kan een hoge snelheid tot stand brengen met behulp van natuurkrachten en grote openingen.

Natuurlijke ventilatie kan energie-efficiënt zijn, zeker wanneer verwarming niet hoeft. Wanneer het goed ontworpen is dan kan het gebruikt worden om grotere hoeveelheden daglicht om te zetten naar energie.

Vanuit technologisch oogpunt kan het geclassificeerd worden in eenvoudige- en hightech natuurlijke ventilatie systemen. De laatste wordt computer gestuurd en kan mogelijkerwijs ondersteund worden door een systeem van mechanische ventilatie. Dit is dan een hybride systeem. Hightech natuurlijke ventilatie heeft dan dezelfde begrenzing als mechanische en natuurlijke systemen. Natuurlijk heeft het dan ook tegelijkertijd dezelfde mogelijkheden.

Hybride systeem

Als het dus goed ontworpen is, dan is het hybride ventilatie systeem uiterst betrouwbaar, alhoewel dit over het algemeen duurder is mechanische systemen. 

Over het algemeen is het voordeel van natuurlijke ventilatie de mogelijkheid van een zeer hoge luchtstroom tegen een lage prijs, met gebruikmaking van een simpel systeem. Dit komt omdat de luchtstroom bij gebouwen die zijn gebouwd volgens natuurlijke ventilatie principes een zeer hoge luchtstroom kan opwekken met een minimum aan ventilatie benodigdheden.

Er zijn wel een aantal nadelen aan dit systeem verbonden. Natuurlijke ventilatie is variabel en hangt grotendeels af van de klimaatomstandigheden van de omgeving. De twee drijvende krachten die luchtstroom snelheid genereren (wind en temperatuurverschil) variëren stochastisch, zodat de uitkomsten niet van tevoren te voorspellen zijn.

Natuurlijke ventilatie kan moeilijk te controleren zijn met de luchtstroom die ongemakkelijk hoog ligt op sommige plekken, terwijl het op andere plekken stagneert. Er bestaat dus de mogelijkheid van een te lage luchtstroom wanneer de klimaatomstandigheden ongunstig zijn.

Moeilijk beheersbaar

Het kan moeilijk zijn om de luchtstroom te beheersen wanneer er geen negatieve druk aanwezig is. Natuurlijke ventilatie sluit het gebruik van roetfilters uit. Wanneer de ramen gesloten blijven, bijvoorbeeld vanwege sociale, culturele of klimatologische eisen, dan zal de ventilatie stroom veel lager uitvallen.

Natuurlijke ventilatie is alleen mogelijk wanneer er natuurkracht aanwezig is. Wanneer een hoge ventilatie stroom is vereist, dan dienen de natuurlijke krachten in evenredige mate aanwezig te zijn.

De hybride systemen werken dus soms niet zo goed als je zou mogen verwachten. Uitval van apparatuur en energiesystemen zijn inherent aan hightech installaties. Als het dan niet goed ontworpen en onderhouden is, dan zal het systeem je in de steek laten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *